Portfolio > Gridshell Study

Model Photo #3
Model Photo #3
2011